Δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης
οδηγών δημιουργικών περιηγήσεων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο: «Πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης οδηγών δημιουργικών περιηγήσεων». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τους Εθελοντές του Δήμου Τρικκαίων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού ταχύρρυθμης εκπαίδευσης δημιουργικών περιηγήσεων από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Το πρόγραμμα αυτό ταχύρρυθμης εκπαίδευσης απευθύνεται σε, αποφοίτους Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και συγκεκριμένα σε άτομα διαφόρων ειδικοτήτων όπως Ιστορικοί, Αρχαιολόγοι, Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, Φιλόλογοι, Διεθνολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Ανθρωπολόγοι που είτε προέρχονται είτε διαμένουν στη περιοχή των Τρικάλων.
 
Κατά τη διάρκεια τόσο της θεωρητικής κατάρτισης όσο και της πρακτικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν στις νέες τάσεις και απαιτήσεις του σύγχρονου και συνεχώς εξελισσόμενου τουρισμού. Επιπρόσθετα οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να προσεγγίσουν ουσιαστικά το κοινό και να αλληλοεπιδρούν θετικά στην βιωματική γνωστική και ψυχαγωγική προσέγγιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.
 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες προγραμμάτων εξειδίκευσης και δια βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει
 
• δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων,
• πραγματοποίηση εξειδικευμένης πρακτικής άσκησης
 
Όλα τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στα Τρίκαλα σε άρτια εξοπλισμένη αίθουσα του Δήμου Τρικκαίων

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της δια βίου μάθησης και περιλαμβάνει
 
Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. Η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε όλες τις δια ζώσης συναντήσεις κρίνεται απαραίτητη για τη λήψη του απαραίτητου πιστοποιητικού.
 

Όλα τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στα Τρίκαλα σε άρτια εξοπλισμένη αίθουσα του Δήμου Τρικκαίων
 
Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 60 ώρες και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μήνα Σεπτέμβριο με ενδεικτική ημερομηνία έναρξης τη 2η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
 
Αναλυτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά μαζί και τα βασικά αντικείμενα επιμόρφωσης στον ενημερωτικό οδηγό του προγράμματος

 

Πρακτική

 

Το χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου προγράμματος οι επιτόπιες επισκέψεις πεδίου σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους του Νομού Τρικάλων με τη συμμετοχή εκτός των εκπαιδευόμενων και μια σειρά από έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες-επόπτες του προγράμματος.

 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης οδηγών δημιουργικών περιηγήσεων» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Εγγραφές

27 Ιουλίου – 22 Αυγούστου 2016

 

Έναρξη επιμόρφωσης

9 Σεπτεμβρίου –  19 Σεπτεμβρίου 2016

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει ο κ. Αθανάσιος Κουστέλιος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η επιστημονική ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος απαρτίζεται τόσο από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας όσο και από έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο του Τουρισμού και της Αρχαιολογίας.
 
Η συνολική διαδικασία επιμόρφωσης μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος πραγματοποιείται με την υποστήριξη όλων των υπηρεσιών υποστήριξης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Υπευθύνου του εκπαιδευτικού προγράμματος.