Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

“ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ” (STORYLINE)
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα “ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ” (STORYLINE) ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” έχει διάρκεια 125 ώρες με βασικό στόχο την διεύρυνση των γνώσεων όλων των εκπαιδευομένων σχετικά με την καινοτόμο διδακτική προσέγγιση Ιστοριογραμμή καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μέσω της παροχής εξειδικευμένης γνώσης και βιωματικής- πρακτικής εμπειρίας στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σειράς διαθεματικών δραστηριοτήτων (Εκπαίδευση για την Αειφορία, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων κ.α.) με τη διδακτική μεθοδολογία-προσέγγιση της Ιστοριογραμμής (Storyline) στους χώρους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Μουσείων, της επιμόρφωσης ενηλίκων, των παιδικών σταθμών, των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, κ.α. Επιπλέον, βασικός στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για μαθητευόμενους όλων των ηλικιών.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε, Εκπαιδευτικούς Γενικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης*, Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης*, Ειδικούς Παιδαγωγούς*, Αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Άλλες ειδικότητες που απασχολούνται ή μπορούν να απασχοληθούν σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε Μουσεία, στην Ειδική Αγωγή και γενικότερα, σε όσους εμπλέκονται στην Επιμόρφωση ενηλίκων.
 
* γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων
 
Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:
 
• Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με τα θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικής αγωγής κ.α.
 
• Η βελτίωση των διδακτικών και πρακτικών τους ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω της αξιοποίησης και εφαρμογής μιας νέας διδακτικής μεθοδολογίας
 
• Η εξειδίκευση σε ένα αξιόλογο μεθοδολογικό και διδακτικό εργαλείο της Ιστοριογραμμής, το οποίο θα βελτιώσει την επαγγελματική τους ετοιμότητα σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
 
• Η εκπαίδευση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διάφορων θεμάτων, που εντάσσονται είτε στο πλαίσιο καινοτόμων προγραμμάτων – Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας, είτε ευρύτερα στο πλαίσιο δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, με βιωματικού τύπου εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης και περιλαμβάνει:
 
• Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. Όσοι συμμετέχοντες αδυνατούν να παραστούν με φυσική παρουσία, θα μπορούν να παρακολουθούν τις ζωντανές μεταδόσεις των μαθημάτων (σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση)
 
• Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων από τον δικό τους χώρο (με συνεχή τεχνική υποστήριξη πολύ φιλική διαδικασία προς τους συμμετέχοντες).
 
• Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.
 
Τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, καθώς και στις πόλεις όπου με βάσει τις εγγραφές των επιμορφούμενων θα αναπτυχθούν κέντρα εκπαιδευτικών συνα- ντήσεων. Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. Όσοι συμμετέχοντες αδυνατούν να παραστούν με φυσική παρουσία, θα μπορούν να παρακολουθούν τις ζωντανές μεταδόσεις των μαθημάτων (σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ” (STORYLINE) ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

 

 
 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, ανέρχεται στα 350€.
 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

17/05/2019 έως 11/10/2019

 

Έναρξη επιμόρφωσης

19 Οκτωβρίου 2019

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει η κ. Ιφιγένεια Ηλιοπούλου, διδάσκουσα του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 
Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και μία μεταδιδάκτορας με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.
 
Ενδεικτικά διδάσκοντες και επόπτες είναι:
 
• Ηλιοπούλου Ιφιγένεια – ΕΔΙΠ Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
• Βλάχου Αναστασία – Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
• Χρονάκη Άννα – Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπ/σης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
• Πεντάζου Ιουλία – Μεταδιδάκτορας του ΙΑΚΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας