Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
σε Μοριακές Τεχνικές

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Εργαστήριο «Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 

Το «Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε Μοριακές Τεχνικές» έχει διάρκεια 15 ωρών παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε μοριακές τεχνικές με στόχο την προετοιμασία βιοεπιστημόνων για την τρέχουσα ή μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριότητα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε, προπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες Σχολών Επιστημών Ζωής (Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας κ.τ.λ.) Γεωπονικών Σχολών (Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης τροφίμων και διατροφής κ.τ.λ.) και Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου (Νοσημευτικής, Ιατρικών εργαστηρίων κ.τ.λ). Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) του τομέα Υγείας-Πρόνοιας και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) συναφούς αντικειμένου.
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε Μοριακές Τεχνικές» αποσκοπεί στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιούν και να χρησιμοποιούν μοριακές τεχνολογίες για τη διεξαγωγή ερευνητικών πειραματικών διεργασιών και για την εργαστηριακή διάγνωση γενετικών νοσημάτων καθώς επίσης να προσδιορίζουν, αξιολογούν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα αυτών ώστε να δύνανται να στελεχώσουν ερευνητικά και διαγνωστικά κέντρα. Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διεξάγουν τις βασικές τεχνικές Μοριακής Βιολογίας, να χρησιμοποιούν με ασφάλεια και ακρίβεια τα μηχανήματα και τις μικροσυσκευές που απαιτούνται για συγκεκριμένες μοριακές τεχνικές, να χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων και υπολογιστικά εργαλεία για το σχεδιασμό κατάλληλων εκκινητών που χρειάζονται για την αντίδραση της PCR, να αναλύουν εργαστηριακά δεδομένα και να είναι σε θέση να βρουν λύσεις σε πιθανά εργαστηριακά προβλήματα καθώς και να γνωρίζουν το θεωρητικό υπόβραθρο κάθε μοριακής τεχνικής.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της δια ζώσης εκπαιδευτικής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και δια βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει
 
Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
Πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων η οποία θα διεξάγεται στο Εργαστήριο
Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής στο κτίριο του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.
 

Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στα εργαστήρια όπου θα παρέχεται το θεωρητικό υπόβαθρο των μοριακών τεχνικών και ακολούθως θα πραγματοποιείται διεξαγωγή αυτών από τους συμμετέχοντες.
 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εμβάθυνση σε τεχνικές μοριακής βιολογίας συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση των μοριακών τεχνικών με την πρακτική εφαρμογή τους.
 

Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται συνολικά σε 15 ώρες φόρτου εργασίας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε δυο μέρες. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Επιμόρφωση

Το χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι οι επάλληλες φάσεις πρακτικής άσκησης με έμφαση σε τεχνικές μοριακής βιολογίας. Για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα χρησιμοποιηθεί υλικοτεχνικός εξοπλισμός που συμπεριλαμβάνει:
 

• θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου (ΑΒΙ Prism 7300),
• συσκευές ηλεκτροφόρησης,
• φυγοκέντρους,
• αντιδραστήρια απομόνωσης DNA και RNA,
• αντιδραστήρια για τη διεξαγωγή της ανάστροφης μεταγραφής (σύνθεση cDNA) της αντίδρασης PCR καθώς και της κατάτμησης τμημάτων DNA με περιοριστικά ένζυμα.
 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε Μοριακές Τεχνικές» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, ανέρχεται στα 300€.

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Εγγραφές

25 Ιουλίου – 31 Οκτωβρίου 2016

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Εώς 31 Οκτωβρίου 2016

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Νοέμβριος 2016

 

Καταβολή διδάκτρων

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2016

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει η κα Τσέζου Ασπασία, Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η οποία φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι καθηγητές (μέλη ΔΕΠ) με ισχυρό υπόβαθρο και εμπειρία στις μοριακές τεχνικές καθώς και μέλη του Εργαστηρίου Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μεγάλη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο.