Εξειδίκευση στη Διαπολιτισμική Φροντίδα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ».
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, απευθύνεται σε εργαζομένους στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια, κοινωνικούς επιστήμονες, ειδικούς της ψυχικής υγείας, στελέχη διοίκησης, φοιτητές και εργαζομένους των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Ειδικότερα απευθύνεται σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά σε μοντέλα φροντίδας, στην παροχή υποστήριξης μεταναστών στο σχολικό, οικογενειακό, υγειονομικό-κλινικό και άλλο εργασιακό περιβάλλον καθώς και ελέγχου/διαχείρισης επιβλαβών παραγόντων και των συνεπειών τους στην υγεία των εργαζομένων σε δομές μεταναστών-προσφύγων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση/εξειδίκευση επαγγελματιών υγείας, άλλων επιστημόνων, εργαζομένων και φοιτητών στη διαπολιτισμική φροντίδα. Πιο συγκεκριμένα, στόχο αποτελεί η δημιουργία εξειδικευμένων επαγγελματιών που θα μπορούν να παρέχουν διαπολιτισμικές υπηρεσίες φροντίδας σε ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα καθώς επίσης θα αναπτύσσουν πολιτικές ελέγχου και διαχείρισης των επιβλαβών παραγόντων και των συνεπειών τους στην υγεία των εργαζομένων σε δομές μεταναστών και προσφύγων.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
• Πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) και πτυχιούχους άλλων ανωτέρων και ανωτάτων σχολών (Ενόπλων δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας).
• Επαγγελματίες και λοιπούς εργαζόμενους σε τομείς Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
• Εργαζόμενους σε δομές μεταναστών-προσφύγων, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
• Φοιτητές1.
• Απόφοιτους EΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Ε.ή Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή «Τάξης μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. (π.χ. Βοηθός Νοσηλευτή, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθός Φυσικοθεραπευτή κ.λ.π)
• Σπουδαστές ή Απόφοιτους I.E.Κ. (π.χ. Βοηθός Νοσηλευτικής, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθός Εργοθεραπείας κ.τ.λ.)

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ο καταρτιζόμενος οργανώνει και κατανέμει το χρόνο της μελέτης του με τους δικούς του ρυθμούς και διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ειδικότερα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

Α) Ασύγχρονη εκπαίδευση, όπου γίνεται μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Το υλικό αυτό αναρτάται στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παρέχεται με διάφορους τύπους αρχείων (π.χ. βίντεο-παρουσιάσεις, άρθρα, εκπαιδευτικές σημειώσεις, κλπ.).
Β) Σύγχρονη εκπαίδευση, και συμμετοχή των εκπαιδευομένων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης, η οποία είναι προαιρετική. Το εκπαιδευτικό υλικό των τηλεδιασκέψεων θα αναρτάται πάντοτε στην πλατφόρμα e-class. Οι τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής MS-TEAMS.

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εξειδίκευση στη Διαπολιτισμική Φροντίδα», γίνεται μόνο ηλεκτρονικά

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Παράταση έως 21/09/2020

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Σεπτέμβριος 2020

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 550 ευρώ και δύναται να καταβληθεί σε 3 δόσεις.
 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη

 

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κ. Στυλιανή Κοτρώτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο κ. Θεοδόσιος Παραλίκας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας