Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ενεργειακές προσομοιώσεις κτιρίων κατά τα αρχικά στάδια σχεδιασμού.
Τεχνικές ανάλυσης με χρήση του Energyplus


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
 
Το πρόγραμμα «Ενεργειακές προσομοιώσεις κτιρίων κατά τα αρχικά στάδια σχεδιασμού. Τεχνικές ανάλυσης με χρήση του Energyplus» θα ολοκληρωθεί σε 2 ημερήσιες συναντήσεις διάρκειας 5 διδακτικών ωρών η κάθε μία. Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων μηχανικών επάνω σε μοντέρνες τεχνικές ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας με χρήση σύγχρονων εργαλείων προσομοίωσης και αξιολόγησης κατά τα αρχικά στάδια σχεδιασμού. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν κατανοήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την διεξαγωγή ενεργειακών προσομοιώσεων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από ττο Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και εν γένει σε επαγγελματικές κατηγορίες συναφείς με τον κατασκευαστικό κλάδο καθώς και Φοιτητές / Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
 
Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι οι καταρτιζόμενοι να έχουν κατανοήσει: 
• Τα βασικά χαρακτηριστικά του ενεργειακού ισοζυγίου του κτιρίου 
• Τα δεδομένα εισόδου (κλιματικά αρχεία, ιδιότητες υλικών, αυτοματισμοί κλπ)  
• Την διαδικασία δυναμικού προσδιορισμού μεγεθών που σχετίζονται με την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου 
• Την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και ανάλυσή τους στη συνέχεια 
• Την διαδικασία της τροποποίησης σχεδιαστικών παραμέτρων καθώς και επιλογών υλικών και συστημάτων με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου 

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.  
 
Τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. 
 
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 2 ημερήσιες συναντήσεις διάρκειας 5 διδακτικών ωρών η κάθε μία.  

 

Εγγραφές

 

Βρείτε στο ενημερωτικό οδηγό όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενεργειακές προσομοιώσεις κτιρίων κατά τα αρχικά στάδια σχεδιασμού. Τεχνικές ανάλυσης με χρήση του Energyplus» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.
 

 

  

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 120€.
 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

 

Alpha Bank:

Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020935

IBAN: GR6401403100310002002020935

 

Κωδικός έργου: 4165.0089

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αιτιολογία του καταθετηρίου θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο κωδικός του έργου 4165.0089 καθώς και το Επίθετο του καταρτιζόμενου.
 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα με την κατάθεση του χρηματικού στο learning@uth.gr αποστέλλοντας τα στοιχεία τιμολόγησης.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περίοδος Εγγραφών

07/05/2018 – 05/06/2018

 

Έναρξη επιμόρφωσης

09 Ιουνίου 2018

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Άρης Τσαγκρασούλης, ο οποίος έχει και τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.