Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός:
Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης

background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
 

Το πρόγραμμα «Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός: Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης» έχει διάρκεια 6 εβδομάδων και παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που αφορούν την επιθετικότητα παιδιών και εφήβων, το σχολικό εκφοβισμό και τη βία που εκδηλώνεται σε νεαρές ηλικίες. Η επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από ττο Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (διορισμένους, αδιόριστους, ωρομίσθιους και αναπληρωτές) και σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Ψυχολογίας, ΦΠΨ, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, και γενικά Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και Επιστημών Υγείας και Νομικών Επιστημών των ΑΕΙ. Απευθύνεται, επίσης, σε πτυχιούχους και φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) «καθηγητικών σχολών» (φιλολόγους, μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς, κ.λπ.) ή άλλων Τμημάτων που έχουν παιδαγωγική επάρκεια (ΑΣΠΑΙΤΕ ή πρώην ΣΕΛΕΤΕ) και πτυχιούχους και φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) των Τμημάτων Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Βρεφονηπιοκομίας, Δημόσιας Υγιεινής και γενικά των Τμημάτων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων Τμημάτων της Αλλοδαπής. Τέλος, δυνατότητα υποβολής αίτησης θα δοθεί και σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν σχέση με τη σχολική και εξωσχολική εκπαίδευση ή τις δομές υγείας και πρόνοιας και επιθυμούν να εξοικειωθούν με το εν λόγω αντικείμενο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός: Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης» αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις έννοιες που αφορούν τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, την αξιολόγησή τους, τα χαρακτηριστικά δραστών και θυμάτων, τις αιτίες και τις επιπτώσεις της ενδοσχολικής βίας και του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, την προστασία ομάδων υψηλού κινδύνου (π.χ. αλλοδαποί μαθητές, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανάγκες) και ο σχεδιασμός προγραμμάτων παρέμβασης με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας γενικά και των προβλημάτων εκφοβισμού/θυματοποίησης ειδικότερα.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.
 
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 6 εβδομάδες και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει

 

 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός: Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 280€ και καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις.
 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Εγγραφές

28 Μαρτίου – 24 Απριλίου 2017

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Εώς 19 Μαΐου 2017

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Μέσα Μαΐου – 04 Ιούνιου 2017

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει η Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ελένη Ανδρέου, η οποία έχει και τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 
Διδάσκοντες στο πρόγραμμα θα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.