Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ_Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων_NEctar

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής» είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 7 μηνών (420 ώρες διδασκαλίας). Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση και πιστοποίηση των απασχολούμενων με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον κλάδο του τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης και Ειδίκευσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη, εργαζόμενους, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που προσφέρουν προγράμματα Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής στην Ελλάδα και είναι μέλη στο ΣΕΤΕΥΔΑ. Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από πτυχία, βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου και προέλευσης, διαφορετική ειδίκευση σε κάποια υπαίθρια δραστηριότητα, διαφορετική εργασιακή εμπειρία που κατέχουν, αποκτούν κοινή πιστοποίηση με τίτλο: «Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής».
Με την ολοκλήρωση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• να γνωρίσουν το περιεχόμενο της ενεργούς αναψυχής & των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
• να ενημερωθούν για τα οφέλη και τους στόχους των δραστηριοτήτων αναψυχής.
• να διαχειρίζονται τον απαραίτητο ατομικό και ομαδικό εξοπλισμό.
• να επιλέγουν τον κατάλληλο χώρο και να οργανώνουν κάθε δράση με ασφάλεια.
• να γνωρίσουν τα βασικά τεχνικά στοιχεία μια αποτελεσματικής συνοδείας.
• να εκτελούν με άνεση τη διαδικασία προετοιμασίας, οργάνωσης, υλοποίησης μιας δράσης.
• να διδάσκουν με συγκεκριμένη ‘ρουτίνα’ οδηγιών τα βασικά στοιχεία τεχνικής σε αρχάριους.
• να καθοδηγούν με ασφάλεια ομάδα ‘εκπαιδευόμενων’ σε ελεύθερο περιβάλλον.
• να είναι ενήμεροι για τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας.
• να διαχειρίζονται μια έκτακτη κατάσταση κινδύνου ή ατυχήματος επαρκώς.
• να γνωρίζουν τους κανόνες προστασίας της φύσης και της πρακτικής ‘leave no trace’.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μεικτής μεθόδου εκπαίδευσης καθώς περιλαμβάνει διδακτικές ενότητες τόσο δια ζώσης και της εξ’ αποστάσεως Μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης θα προσφέρεται σειρά οδηγών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επιμορφωμένων καθώς και πρακτικές για την αξιολόγηση της εξέλιξής τους.

 

Εγγραφές

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής» online. Παρακαλώ προσοχή στα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης, αναγράφονται αναλυτικά στον ενημερωτικό οδηγό.
 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης και Ειδίκευσης, ανέρχεται στα 180€. Καταβάλλεται με την εγγραφή ολόκληρο το ποσό και παρακάτω μπορείτε να βρείτε την εκπτωτική πολιτική του προγράμματος.
 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

25/07/2019 – 30/09/2019

 

Έναρξη επιμόρφωσης

21/10/2019

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει ο κ. Κουθούρης Χαρίλαος, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ του Π.Θ.Διδάσκοντες στο πρόγραμμα θα είναι μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας, καθώς και διδάκτορες, μεταπτυχιακοί, ειδικά στελέχη με διεθνείς πιστοποιήσεις, εκπαιδευτές υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής με εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στον κλάδο της Υπαίθριας Αναψυχής .