Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business plan)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)» έχει διάρκεια 50 ώρες οι ποίες ανέρονται σε2 ημερολογιακούς μήνες(από τη 1/10/2019 ως και τις 30/11/2019) και παρέχει υψηλής εξειδίκευσης, συμπυκνωμένες, γνώσεις επιχειρηματικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θεώρησης της ίδρυσης, λειτουργίας, ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και από το Επιμελητήριο Μαγνησίας, υπό την αιγίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποσκοπεί στην καθοδήγηση των (εν δυνάμει) επιχειρηματιών, συμβούλων και στελεχών επιχειρήσεων, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και ανεξαρτήτως επιστημονικού υποβάθρου, στην κατεύθυνση του μεθοδικού επιχειρηματικού προγραμματισμού ο οποίος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού ρίσκου. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• (εν δυνάμει) επιχειρηματίες
• σε συμβούλους επιχειρήσεων
• στελέχη επιχειρήσεων (λήπτες αποφάσεων) του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)» παρέχει στους / στις εκπαιδευόμενους / εκπαιδευόμενες τη δυνατότητα:
• κατανόησης εννοιών και μεθόδων οι οποίες κρίνονται θεμελιώδεις για την εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου,
• συλλογής και ερμηνείας δεδομένων και πληροφοριών σχετιζόμενων με την κατάσταση και την εξέλιξη μιας επιχείρησης καθώς της οικονομίας εν συνόλω,
• αξιολόγησης επιχειρηματικών επιλογών και λήψης στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η μακρόχρονη εμπειρία των μελών της διδακτικής ομάδας και το εγνωσμένο κύρος των φορέων οι οποίοι συνδιοργανώνουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελούν το εχέγγυο για την επιτυχή διεξαγωγή του και την εκπλήρωση της στοχοθεσίας του.

Επιμόρφωση

 

Η διδασκαλία στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)» διεξάγεται είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Η δια ζώσης διδασκαλία πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο, και προσφέρει το πλεονέκτημα της άμεσης επικοινωνίας με τους διδάσκοντες. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι ασύγχρονη και προσφέρει το πλεονέκτημα της μη υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των εκπαιδευόμενων σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Εναπόκειται στην ευχέρεια των εκπαιδευόμενων να επιλέξουν, βάσει των αναγκών και των απαιτήσεών τους, το μίγμα της μεθοδολογίας εκπαίδευσης. Παρέχονται 3 δυνατότητες:

 

αμιγώς δια ζώσης εκπαίδευση,

 

αμιγώς εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση

 

μερικώς δια ζώσης και μερικώς εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση (ο καθορισμός της αναλογίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευόμενων).

 

Το εκπαιδευτικό υλικό του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)» διατίθεται σταδιακά, και ανά διδακτική ενότητα, στους / στις εκπαιδευόμενους / εκπαιδευόμενες και αναρτάται στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

 

Εγγραφές

Για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)» συμπληρώστε online την αίτηση σας στο παρακάτω σύνδεσμο.
 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το κόστος παρακολούθησής του ανέρχεται στα €350 (για εγγραφές μέχρι και τις 10/09/2019) και στα €450 (για εγγραφές από τις 11/09/2019 μέχρι και τις 20/09/2019).
 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

20/07/2019 – 20/09/2019

 

Έναρξη επιμόρφωσης

12/10/2019

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος, έχει ο Δρ.Δημήτρης Καλλιώρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η επιστημονική ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ καθώς και εξειδικευμένοι επαγγελματίες.

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη συμβούλων επιμόρφωσης και των υπηρεσιών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία του Επιστημονικά Υπευθύνου του εκπαιδευτικού προγράμματος.
.