Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: δομή, μορφές και περιβάλλοντα επικοινωνίας
Επίπεδο 1ου κύκλου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δία Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: δομή, μορφές και περιβάλλοντα επικοινωνίας. Επίπεδο 1ου κύκλου» έχει διάρκεια 6 μήνες. Απευθύνεται σε αρχάριους σπουδαστές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και καλύπτει τον πρώτο κύκλο εκμάθησης. Συμπληρωματικά, οι καταρτιζόμενοι ευαισθητοποιούνται σε θέματα και τεχνικές οπτικής επικοινωνίας, ενώ λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα είδη κώφωσης και τις υπάρχουσες στάσεις και τάσεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην κώφωση κα τη βαρηκοΐα αλλά και την κοινότητα των Κωφών στη χώρα μας. Η επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας επιπέδου 1ου κύκλου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές (πλην φοιτητών ΠΤΕΑ ΠΘ), απόφοιτους ΑΕΙ & ΤΕΙ, σχετικά άτομα με προβλήματα ακοής & συγγενείς αυτών, καθώς σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ξεκινήσει τη σπουδή της ΕΝΓ.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: δομή, μορφές και περιβάλλοντα επικοινωνίας. Επίπεδο 1ου κύκλου» έχει ως στόχο οι επιμορφούμενοι:

• να καλύψουν το βασικό καθημερινό λεξιλόγιο στην ΕΝΓ,
• να εξοικειωθούν με ορισμένα από τα συνηθέστερα γραμματικά φαινόμενα της ΕΝΓ,
• να εξοικειωθούν με απλές επικοινωνιακές συνθήκες στην ΕΝΓ,
• να εξοικειωθούν με την κώφωση γενικότερα και τους Κωφούς νοηματιστές ειδικότερα.

Επιμόρφωση

Το προτεινόμενο πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της Υβριδικής (μικτής) μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Δία Βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:
•Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων σε εβδομαδιαία βάση για όσους από τους καταρτιζόμενους έχουν αυτή τη δυνατότητα.
•Εξ αποστάσεως (σύγχρονα ή ασύγχρονα) για όσους αδυνατούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία.
• Υβριδική (μικτή μέθοδος) με το βέλτιστο εφικτό συνδυασμό των ανωτέρω.
Τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εγγραφές

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: δομή, μορφές και περιβάλλοντα επικοινωνίας. Επίπεδο 1ου κύκλου» σε online μορφή.

Κόστος Συμμετοχής:

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 400€.

Οι εκπτωτικές κατηγορίες αναγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό οδηγό στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

21 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

Έναρξη επιμόρφωσης

01 Οκτωβρίου 2018

Λήξη επιμόρφωσης

15 Μαρτίου 2019

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Εκπαιδευτές στο πρόγραμμα είναι η Επιστημονικά Υπεύθυνος, μέλος ΔΕΠ, κ.Σαπουντζάκη και στη διδασκαλία συμμετέχουν οι πιστοποιημένοι δάσκαλοι της ΕΝΓ Αθανάτου Άρτεμη, Ανδρούδης Γεώργιος, Γεωργοκωστόπουλος Χρήστος, Δαμάλα Χρυσούλα κ.ά. ως εξωτερικοί συνεργάτες του προγράμματος. Στα πλαίσια του προγράμματος γίνονται επιπλέον διαλέξεις σε κάποια επιλεγμένα Σαββατοκύριακα, στις οποίες προσκαλούνται ειδικοί σε θέματα γλώσσας και επικοινωνίας από την κοινότητα των Κωφών (Ανδρικοπούλου Ρένα, Γκιντίκας Γεώργιος, Ζήκα Ρωξάνη, Παντελάκη Αρτεμησία, Παπασπύρου Χρυσόστομος, κ.ά.).