Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία – Νευροψυχολογία
(Διάγνωση – Θεραπεία – Αποκατάσταση)

Ετήσιο Εντατικό Πρόγραμμα: 62 ECTS

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
 

Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία – Νευροψυχολογία (Διάγνωση – Θεραπεία – Αποκατάσταση)».
 

Το πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία – Νευροψυχολογία (Διάγνωση – Θεραπεία – Αποκατάσταση)»  έχει διάρκεια ένα έτος και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης  από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε, προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές, αδιόριστους & διορισμένους εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας,  γονείς παιδιών με ενδιαφέρον για τις αναπτυξιακές διαταραχές, ενδιαφερόμενους στο χώρο της γενικής αγωγής, της ειδικής αγωγής, της κλινικής νευροψυχολογίας και της ψυχολογίας όπως και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία – Νευροψυχολογία (Διάγνωση – Θεραπεία – Αποκατάσταση)»  του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποσκοπεί στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και στην εκμάθηση τεχνικών παρέμβασης σε θέματα ειδικής αγωγής και Ψυχολογίας – Νευροψυχολογίας σε άτομα όλων των ηλικιών δίνοντας έμφαση  τόσο στην άμεση εφαρμογή όσο και στην ικανότητα του επιμορφούμενου να αξιολογεί  τις διαταραχές στον ευρύτερο χώρο της ειδικής αγωγής και της ψυχολογίας, να διαμορφώνει προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας, να έχει υπεύθυνο ρόλο στην διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης δυσκολιών των μαθητών που ανακύπτουν στην τάξη / ή στην κοινότητα, να σχεδιάζει προγράμματα πρώιμης εκπαιδευτικής και  ψυχολογικής  παρέμβασης όπως και να εφαρμόζει εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες του μαθητή.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και δια βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:
 

Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο το υλικό του προγράμματος. 
 

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 1 ακαδημαϊκό έτος και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία – Νευροψυχολογία (Διάγνωση – Θεραπεία – Αποκατάσταση)» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, ανέρχεται στα 1.000€.

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Εγγραφές

28 Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2016

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων:

έως 15/10/2016

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2017

 

Καταβολή διδάκτρων

1η δόση 250€ με την αίτηση εγγραφής

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει ο κ. Αργύρης Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας – Νευρογλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του ιδίου Τμήματος. Η επιστημονική ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας καθώς και από διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.
 

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη συμβούλων επιμόρφωσης και των υπηρεσιών υποστήριξης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Υπευθύνου του εκπαιδευτικού προγράμματος