Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε σύγχρονες πιστοποιημένες αίθουσες εξοπλισμένες με όλα τα εποπτικά μέσα συνολικού εμβαδού 290,8 τ.μ., οι οποίες βρίσκονται στην ενότητα Β’ στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα. Όλες οι εγκαταστάσεις έχουν προσβασιμότητα σε ΑMEA.
 

Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν: 5 Αίθουσες διδασκαλίας, εμβαδού περ. 25 τ.μ η κάθε μία, δυναμικότητας 15 & 16 ατόμων (οι δυο συνενωμένες έχουν δυναμικότητα 31 ατόμων). Αίθουσα πληροφορικής, εμβαδού 36,40 τ.μ δυναμικότητας 23 ατόμων, εξοπλισμένη με σύγχρονους Η/Υ σε ασύρματο δίκτυο. Επίσης διαθέτει χώρο Βιβλιοθήκης- Αναγνωστηρίου και πρόσβασης στο Διαδίκτυο, εμβαδού 17,45 τ.μ., τουαλέτες ανδρών, γυναικών καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες, χώρο κυλικείου και τα γραφεία Γραμματείας.

Δείτε αναλυτικά τις εγκαταστάσεις:

Κεντρική Διοίκηση

Γραφεία Σ.Δ.Β.Μ.

Αίθουσες διδασκαλίας Α1 & Α2

Συνολικής δυναμικότητας 16 ατόμων

Αίθουσα διδασκαλίας Α3

Συνολικής δυναμικότητας 16 ατόμων

Αίθουσα διδασκαλίας Α4

Συνολικής δυναμικότητας 31 ατόμων

Αίθουσα διδασκαλίας Π1

Συνολικής δυναμικότητας 23 ατόμων