Διδακτική Νοσηλευτικής και άλλων Επιστημών Φροντίδας Υγείας

!!!! Παράταση έως 01/02/2021

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ».
Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές για να είναι σε θέση να σχεδιάσουν αλλά και να οργανώσουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε δομές εκπαίδευσης νοσηλευτικής και άλλες επιστήμες φροντίδας υγείας. Επίσης, στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο ως προς την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων νοσηλευτικής, εκπαιδευτικών τεχνικών, μέσων και μεθόδων που θα αξιοποιηθούν στην εκπόνηση αλλά και τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας στην εκπαίδευση της νοσηλευτικής. Τέλος, εξασφαλίζει πληρέστατη κατάρτιση αναφορικά με μεθόδους αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε κάθε τομέα που αφορά την εκπαίδευση σε θεωρητικό, εργαστηριακό και κλινικό επίπεδο και για την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε διαφορετικά υγειονομικά περιβάλλοντα.

Το παρόν εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Πτυχιούχος Νοσηλευτικής ημεδαπής και της αλλοδαπής
  • Κάτοχοι διπλώματος ΙΕΚ ή πτυχίου β/θμίας Bοηθού Nοσηλευτή

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ο καταρτιζόμενος οργανώνει και κατανέμει το χρόνο της μελέτης του με τους δικούς του ρυθμούς και διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ειδικότερα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • Α) Ασύγχρονη εκπαίδευση, όπου γίνεται μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Το υλικό αυτό αναρτάται στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παρέχεται με διάφορους τύπους αρχείων (π.χ. βίντεο-παρουσιάσεις, άρθρα, εκπαιδευτικές σημειώσεις, κλπ. ).
  • Β) Σύγχρονη εκπαίδευση, και συμμετοχή των εκπαιδευομένων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης, η οποία είναι προαιρετική. Το εκπαιδευτικό υλικό των τηλεδιασκέψεων θα αναρτάται πάντοτε στην πλατφόρμα moodle. Οι τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής MS-TEAMS.

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διδακτική Νοσηλευτικής και άλλων Επιστημών Φροντίδας Υγείας» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Παράταση εγγραφών έως 01/02/2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Φεβρουάριος 2021

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 710 ευρώ.
 
Προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευομένων τις οποίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στον ενημερωτικό οδηγό του προγράμματός μας.
 

Επιστημονικά Υπεύθυνοι/Διδάσκοντες

 

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κα. Μαλλιαρού Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη είναι η κα. Κοτρώτσιου Ευαγγελία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 
Εκπαιδευτές του προγράμματος είναι:

Ζύγα Σοφία, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μπελλάλη Θάλεια, Καθηγήτρια, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Μαντζούκας Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πατελάρου Ευριδίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Λαχανά Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κοτρώτσιου Στυλιανή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παραλίκας Θεοδόσης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας<