Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Δημιουργία 3d animation
με τη χρήση του 3ds-Max
Πρόγραμμα Διάρκειας 24 ωρών

background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Δημιουργία 3d animation με τη χρήση του 3ds-Max» έχει διάρκεια 24 ωρών και οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εξοικειωθούν με το χώρο και τις έννοιες του animation, να εκπαιδευτούν σχετικά με το πρόγραμμα 3ds-Max και να ενημερωθούν για τις ρεαλιστικές ηλεκτρονικές μακέτες και πώς επιτυγχάνονται. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής, σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε απόφοιτους IEK, και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο θέλει να γνωρίσει το αντικείμενο παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στην κατάρτιση των αρχάριων εκπαιδευομένων στη δημιουργία τρισδιάστατων ρεαλιστικών animation με τη χρήση του προγράμματος 3ds-Max.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες των διά ζώσης προγραμμάτων εξειδίκευσης, καθώς περιλαμβάνει
  
Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για όσους από τους καταρτιζόμενους διαμένουν στη Θεσσαλία.
Τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή/και στο εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Γ. Καρτάλη 72 & Ροζού – π. Γαλλικό Ινστιτούτο)
  

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 24 ώρες.

 

Εγγραφές

 
Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δημιουργία 3d animation με τη χρήση του 3ds-Max» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.
 

 
 

Κόστος Συμμετοχής:

 
Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης «Δημιουργία 3d animation με τη χρήση του 3ds-Max» , ανέρχεται στα 100€.
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 

Περίοδος Εγγραφών

Οι αιτήσεις γίνονται συνεχώς μέχρι τις 30/9/2018. Με τη συγκέντρωση του κατάλληλου αριθμού μαθητών θα ξεκινά το τμήμα.

  

Το πρόγραμμα θα επαναληφθεί περισσότερες από μια φορές μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2018.

  

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ο κ. Ζαχείλας Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι Επιστημονικοί και Εξωτερικοί Συνεργάτες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Σπουδών με επιστημονικό υπόβαθρο και πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο.