Βρίσκω δουλειά στην μετά-κορωνοϊό και μετά-κρίση εποχή: Γνώσεις και δεξιότητες του σύγχρονου επαγγελματία/υπαλλήλου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βρίσκω δουλειά στην μετά-κορωνοϊό και μετά-κρίση εποχή: Γνώσεις και δεξιότητες του σύγχρονου επαγγελματία/υπαλλήλου» και απονέμει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και 30 ECTS. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οκτώ (8) μήνες αντιστοιχώντας σε 300 ώρες υβριδικής (μικτής) εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα στοχεύει:
Στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων που εισέρχονται στο χώρο εργασίας είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία είτε με την ιδιότητα της υπαλληλικής σχέσης.
Στην αναγνώριση και κατανόηση των σύγχρονων απαιτήσεων οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης από τη σκοπιά της φορολογικής/ασφαλιστικής παρακολούθησης, όπως επίσης την μακροημέρευσή της έχοντας ως βασικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών κάθε πελάτη. Στην εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων που θα στελεχώσουν επιχειρήσεις κυρίως στο χώρο των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών. Στην εξοικείωση της τηλεργασίας και των ψηφιακών εφαρμογών.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτους IEK, πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να έχει γνώσεις και δεξιότητες για μια επιτυχημένη είσοδο στο χώρο εργασίας.

Επιμόρφωση

 

  1. Το πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές της υβριδικής (μικτής) μεθόδου εκπαίδευσης, αφού περιλαμβάνει τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως διδακτικές ενότητες (ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση).
  2. Τα δια ζώσης μαθήματα θα είναι αποκλειστικά εργαστηριακά και θα χρησιμοποιηθεί το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά-Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος).
  3. Τα εξ αποστάσεως μαθήματα όπως και η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα πραγματοποιηθεί μέσω της εξ αποστάσεως πλατφόρμας εκπαίδευσης MS-Teams.

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο
«Βρίσκω δουλειά στην μετά-κορωνοϊό και μετά-κρίση εποχή: Γνώσεις και δεξιότητες του σύγχρονου επαγγελματία/υπαλλήλου» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.
 
7μηνό επιμορφωτικό πρόγραμμα και εξ αποστάσεως
 
Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης ανά θεματική ενότητα (3 θεματικές ενότητες)

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Έως τη συμπλήρωση του Τμήματος

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Με τη συμπλήρωση του Τμήματος

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 600 ευρώ και υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης. Αναλυτικά τις εκπτωτικές κατηγορίες μπορείτε να τις δείτε παρακάτω:
 
ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευομένων τις οποίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στον ενημερωτικό οδηγό του προγράμματός μας

 

Επιστημονικά Υπεύθυνοι

 

Την επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ο κ. Ζαχείλας Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη είναι την κα Οικονόμου Αθηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι Επιστημονικοί και Εξωτερικοί Συνεργάτες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Σπουδών με επιστημονικό υπόβαθρο και πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο.