Εκμάθηση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας επιπέδου 3ου κύκλου

  • Υποχρεωτικά πεδία *

  • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΜΙΚΡΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το επώνυμο σας)
  • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΜΙΚΡΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το όνομα σας)
  • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΜΙΚΡΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το όνομα)
  • (Παρακαλούμε συμπληρώστε οδό, αριθμό, Τ.Κ., πόλη)
  • Απαραίτητο δικαιολογητικό συμμετοχής
  • Απαραίτητο δικαιολογητικό συμμετοχής
  • Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Ενημερωτικό Οδηγό ή τη Σελίδα του Προγράμματος για να δείτε αν ανήκετε στις Εκπτωτικές Κατηγορίες