Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: δομή, μορφές και περιβάλλοντα επικοινωνίας. Επίπεδο 1ου κύκλου

Αίτηση Συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Υποχρεωτικά πεδία *

 • Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης με μικρά γράμματα ώστε να αποφεύγονται λάθη τονισμού.

  Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση του πιστοποιητικού παρακολούθησης
 • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΜΙΚΡΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το επώνυμο σας)
 • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΜΙΚΡΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το όνομα σας)
 • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΜΙΚΡΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το όνομα)
 • Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Σχολή Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο 2421006366
 • Απαραίτητo δικαιολογητικό συμμετοχής
 • Απαραίτητo δικαιολογητικό συμμετοχής
 • Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Ενημερωτικό Οδηγό ή τη Σελίδα του Προγράμματος για να δείτε αν ανήκετε στις Εκπτωτικές Κατηγορίες
 • Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία μόνο αν επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου

 • Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παραπάνω πεδία μόνο αν επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου