Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Yoga – Pilates School:
«YOGA INSTRUCTOR»


background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Yoga – Pilates School: YOGA INSTRUCTOR» έχει διάρκεια 100 ωρών και 4 ECTS και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωση Παρακολούθησης από ττο Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να γίνουν yoga instructors και να μάθουν να οδηγούν μια τάξη στην πρακτική της yoga. Απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν και δραστηριοποιούνται στο χώρο των ιατρικών επαγγελμάτων, στο χώρο της άσκησης. της άθλησης, της αποκατάστασης και σε όσους έχουν εμπειρία στο χώρο της yoga, τουλάχιστον 3 μήνες σαν ασκούμενοι κι επιθυμούν να βελτιώσουν τη προσωπική τους πρακτική.
 
Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν σε asanas (στάσεις), στην κατάλληλη ευθυγράμμιση, στη σύνδεση της κίνησης με την αναπνοή, στη σύνδεση και στη ροή των στάσεων, στο σχεδιασμό μιας σειράς στάσεων, στη δημιουργία και στην εκτέλεση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος yoga, στον τρόπο επικοινωνίας και συμπεριφοράς στους ασκούμενους, στον αποτελεσματικό κι ασφαλή τρόπο καθοδήγησης ενός ασκούμενου ή ολόκληρης τάξης, να πληροφορηθούν για θέματα μάρκετινγκ κι επιχειρηματικότητας για το ξεκίνημά τους ως yoga instructors.
 
Το κυριότερο και μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος (70 ώρες) αποτελούν τα δια ζώσης μαθήματα πρακτικής άσκησης.

Επιμόρφωση

 
Το προτεινόμενο πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της δια ζώσης και εξ ‘αποστάσεως εκπαίδευσης.
 
Μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης προσφέρεται σειρά οδηγών για την ανάπτυξη των γνώσεων των επιμορφωμένων καθώς και πρακτικές για την αξιολόγηση της εξέλιξής τους, διάρκειας 30 ωρών, 5 διδακτικές ενότητες.

 

 

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Yoga – Pilates School: YOGA INSTRUCTOR» σε ηλεκτρονική μορφή.
 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 660€.
 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

24/09/2018 – 24/10/2018

 

Έναρξη επιμόρφωσης

29/10/2018

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την εποπτεία του προγράμματος έχει ο Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Κουθούρης Χαρίλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Διοίκηση Δραστηριοτήτων Αναψυχής ΤΕΦΑΑ Π.Θ ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.