Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

«Yoga - Dance - Pilates School:
Sport, Recreation & Arts»


background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης (Σ.Δ.Β.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Βασικός σκοπός του προγράμματος “Yoga- Dance – Pilates- School: Sport, Recreation & Arts” διάρκειας 100 ωρών είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν και να εξασκηθούν στις πρακτικές του Μοντέρνου Χορού, της Ashtanga Yoga & Aerial Yoga-Pilates. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από τη Σχολή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε γυμναστές, σε ερασιτέχνες χορευτές, προπονητές, δασκάλους yoga-pilates-χορού, αθλητές, και σε όλους τους ελεύθερα ασκούμενους που θέλουν να ξεφύγουν από τις παραδοσιακές αφηγηματικές γραμμές της θεωρίας και να δραστηριοποιηθούν δημιουργικά στον ελεύθερο χρόνο τους. Απευθύνεται σε όλους όσους αποζητούν να εμπλουτίσουν την καθημερινή τους κι επαγγελματικής τους πραγματικότητα, με στόχο το ανώτερο μέρος της ψυχής, ως προοπτική ενός ολοκληρωμένου τέλειου βίου.
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Yoga – Dance – Pilates School: Sport, Recreation & Arts» έχει ως στόχο οι επιμορφούμενοι:
 
 να γνωρίσουν τις έννοιες της τέχνης, της αισθητικής εμπειρίας και της αναψυχής
 
 να μάθουν τις σύγχρονες τάσεις στην τέχνη και να ασκηθούν σε καλλιτεχνικές πρακτικές
 
 να ενημερωθούν και να ασκηθούν στις βασικές αρχές του Μοντέρνου Χορού και της κίνησης
 
 να γνωρίσουν και να βελτιωθούν σε πρακτικές της AsthangaYoga
 
 να ασκηθούν σε πρακτικές Aerial Yoga-Pilates με τη χρήση ειδικής κούνιας
 
 να βελτιώσουν τη χορευτική, την αθλητική και τη φυσική τους κατάσταση
 
 να συνδέσουν την κίνηση, την ευθυγράμμιση του σώματος με την αναπνοή και το νου
 
 να εξασκηθούν σε τεχνικές αναπνοών, αυτοσυγκέντρωσης, χαλάρωσης
 
 να συμμετέχουν σε παράσταση επί σκηνής, εφόσον το επιθυμούν.

Επιμόρφωση

 
Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της δια ζώσης και εξ ‘αποστάσεως εκπαίδευσης. Μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης προσφέρεται σειρά οδηγών για την ανάπτυξη των γνώσεων των επιμορφούμενων καθώς και πρακτικές για την αξιολόγηση της εξέλιξής τους, διάρκειας 40 ωρών, μια διδακτική ενότητα κάθε εβδομάδα.
 
Ο τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι τα Τρίκαλα.

 

 

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Yoga – Dance – Pilates School: Sport, Recreation & Arts» online.
 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 450€.  

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

01/12/2017 – 2/2/2018

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Έως Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Έναρξη επιμόρφωσης

10/2/2018

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ο Αναπληρωτής Καθηγητής στη Διοίκηση Δραστηριοτήτων Αναψυχής του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κουθούρης Χαρίλαος, ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και ειδικοί επαγγελματίες με διεθνείς πιστοποιήσεις, εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία αντικειμένων που αφορούν τα αντικείμενα Yoga – Dance.