Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Outdoor Education
H Αγωγή Υπαίθρου στην Εκπαίδευση
Δεξιότητες Ζωής, Περιβάλλον, Κινητική Αναψυχή

background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Outdoor Education_H Αγωγή Υπαίθρου στην Εκπαίδευση: Δεξιότητες Ζωής, Περιβάλλον, Κινητική Αναψυχή» διάρκειας 450 ωρών και 18 ECTS έχει ως κύριο στόχο να δώσει στους συμμετέχοντες εργαλεία, ιδέες και προτάσεις για ‘καλές πρακτικές’, σχετικά με τρόπους ενσωμάτωσης της Αγωγής Υπαίθρου στις διαδικασίες της επίσημης τυπικής εκπαίδευσης και γενικότερα της δημιουργίας προγραμμάτων Υπαίθριας Αναψυχής. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας κι επιπέδου, διευθυντές σχολείων, συμβούλους εκπαίδευσης, προσωπικό Κ.Π..Ε., σχολείων, εκπαιδευτικό προσωπικού ενηλίκων, δημόσιους υπαλλήλους, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε οργανισμούς περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιοκτήτες και συμβούλους εταιριών και επιχειρήσεων, εργαζόμενους τουριστικών καταλυμάτων, στελέχη και ιδιοκτήτες παιδικών κατασκηνώσεων, στελέχη και ιδιοκτήτες εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων, στελέχη Οικολογικού – Υπαίθριου Τουρισμού και αποφοίτους, φοιτητές – σπουδαστές όλων των γνωστικών αντικειμένων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ι.Ε.Κ., Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.).
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να καινοτομήσουν μεθοδολογικά κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων τους ή της εργασίας τους, να εμπλουτίσουν την καθημερινή τους πραγματικότητα και να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ με προοπτική να προσφέρουν σύγχρονα ποιοτικά προγράμματα εκπαίδευσης.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης.
 
Μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης θα προσφέρεται σειρά οδηγών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επιμορφωμένων καθώς και εργασίες, τεστ και πρακτικές για την αξιολόγηση της εξέλιξης των σπουδαστών διάρκειας 450 ωρών.
 

 

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Outdoor Education_H Αγωγή Υπαίθρου στην Εκπαίδευση: Δεξιότητες Ζωής, Περιβάλλον, Κινητική Αναψυχή» σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Κόστος Συμμετοχής:

 
Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 750€.

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

20/08/2018 – 22/10/2018

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Έως και 2 Νοεμβρίου 2018

Έναρξη επιμόρφωσης

29/10/2018

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την εποπτεία του προγράμματος έχει ο Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος κ. Κουθούρης Χαρίλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ του Π.Θ, ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.