«Υπαίθριες Χειμερινές Δραστηριότητες Αναψυχής στην Εκπαίδευση»


ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑ 300

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα «Υπαίθριες Χειμερινές Δραστηριότητες Αναψυχής στην Εκπαίδευση» προσφέρει συγκεκριμένη ύλη, περιγράφει με ακρίβεια τις διαδικασίες και εκπαιδεύει το συνοδό /δάσκαλο /καθηγητή /εκπαιδευτή /εμψυχωτή /γονέα ή και κοινωνικό λειτουργό ώστε να γίνει ικανός να καθοδηγήσει με ασφάλεια και επιτυχία μια ομάδα μαθητών / φοιτητών / παιδιών αλλά και ατόμων μεγαλύτερων σε ελεύθερο χειμερινό φυσικό αλλά οργανωμένο περιβάλλον με κινητικές δραστηριότητες άσκησης – αναψυχής..
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποβλέπει στην εκπαίδευση και εξοικείωση των συμμετεχόντων με το χειμερινό περιβάλλον, τη σωστή προετοιμασία για αντιμετώπιση των συνθηκών που επικρατούν, την ενημέρωση και εφαρμογή κανόνων ασφάλειας με στόχο την ικανότητα σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης κινητικών δραστηριοτήτων και παιγνιδιών το οποία υλοποιούνται στη φύση σε χειμερινό και χιονοσκεπές περιβάλλον.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στοχεύει:
α) στη διδασκαλία ασφαλούς ατομικής κίνησης σε χιονισμένο τοπίο.
β) στη διδασκαλία των βασικών αρχών συμπεριφοράς και κανόνων ασφαλείας στο χιόνι
γ) στην εισαγωγή και εκμάθηση χρήσης του ειδικού εξοπλισμού στο τουριστικό σκι,
δ) στη διδασκαλία της βασικής τεχνικής χιονοδρόμησης σε πίστα αρχαρίων.
ε) γνωριμία με την δραστηριότητα της χειμερινής πεζοπορίας
στ) παιγνίδια στο χιόνι συναγωνιστικού χαρακτήρα
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη εκπαίδευσης κάθε βαθμίδας κι επιπέδου, διευθυντές σχολείων, συμβούλους εκπαίδευσης, προσωπικό Κ.Π.Ε., εκπαιδευτικό προσωπικού ενηλίκων, δημόσιους υπαλλήλους, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε οργανισμούς περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιοκτήτες και συμβούλους εταιριών και επιχειρήσεων, εργαζόμενους τουριστικών καταλυμάτων, στελέχη και ιδιοκτήτες παιδικών κατασκηνώσεων, στελέχη και ιδιοκτήτες εταιριών υπαίθριων δραστηριοτήτων, στελέχη οικολογικού – υπαίθριου τουρισμού και αποφοίτους, φοιτητές – σπουδαστές όλων των γνωστικών αντικειμένων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ι.Ε.Κ., Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα κυρίως εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να καινοτομήσουν μεθοδολογικά κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων τους ή της εργασίας τους, να εμπλουτίσουν την καθημερινή τους πραγματικότητα, να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ με προοπτική να προσφέρουν σύγχρονα ποιοτικά προγράμματα εκπαίδευσης.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα «Υπαίθριες Χειμερινές Δραστηριότητες Αναψυχής στην Εκπαίδευση» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να καινοτομήσουν μεθοδολογικά κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων τους ή της εργασίας τους, να εμπλουτίσουν την καθημερινή τους πραγματικότητα, να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ με προοπτική να προσφέρουν σύγχρονα ποιοτικά προγράμματα εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της υβριδικής μεθόδου εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει διά ζώσης συναντήσεις και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Υπαίθριες Χειμερινές Δραστηριότητες Αναψυχής στην Εκπαίδευση» εδώ:

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 400 ευρώ αλλά υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης. Αναλυτικά τις εκπτωτικές κατηγορίες μπορείτε να τις δείτε εδώ:

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

21/01/2020 έως 20/02/2020

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Φεβρουάριος 2020

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Κουθούρης Χαρίλαος, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ του Π.Θ. προπονητής χιονοδρομίας, ενώ βασικός εκπαιδευτής των πρακτικών μαθημάτων θα είναι ο κ Φασουλιάδης Γιώργος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και προπονητής χιονοδρομίας. Οι ανωτέρω φέρουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
Κουθούρης Χαρίλαος, Καθηγητής, Διοίκηση Δραστηριοτήτων Αναψυχής, ΤΕΦΑΑ, Π.Θ.
Φασουλιάδης Γιώργος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Προπονητής Χιονοδρομίας