Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Εκπαιδευτή ERSA και Προπονητής ERSA του διαγωνισμού Εκπαιδευτική Ρομποτική με τίτλο “I.R.O. Hellas International Robot Olympiad”. Το πρόγραμμα απονέμει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τέσσερις (4) μήνες αντιστοιχώντας σε 200 ώρες και 13 μονάδες ECTS ».
 
Το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Εκπαιδευτή ERSA και Προπονητής ERSA του διαγωνισμού Εκπαιδευτική Ρομποτική με τίτλο “I.R.O. Hellas International Robot Olympiad” αφορά την εκπαίδευση κατά STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), που είναι μία καινοτόμα και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία συνδυάζει σε ένα ολιστικό πλαίσιο, γνώσεις από τις επιστήμες της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής, της Ηλεκτρονικής, της Μηχανικής/Μηχανολογίας κτλ. Επίσης συνδυάζει στοιχεία εφαρμοσμένων επιστημών της Πληροφορικής, όπως ανάπτυξη λογισμικού, ανάλυση δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, κτλ. Ένας από τους εκπαιδευτικούς πυλώνες κατά STEAM, είναι και η εκπαιδευτική ρομποτική, μέσω της οποίας οι μαθητές εκπαιδεύονται σε μηχανικές κατασκευές, προγραμματισμό και αλγορίθμους και μελέτη φυσικών φαινομένων.
 
Το πρόγραμμα αφορά την πιστοποίηση Εκπαιδευτή ERSA και Προπονητής ERSA του διαγωνισμού Εκπαιδευτική Ρομποτική με τίτλο “I.R.O. Hellas International Robot Olympiad”. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι αφορούν την κατάκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων και ειδικότερα, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ERSA και προπονητές ERSA, μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης θα πρέπει να έχουν κατακτήσει τις γνώσεις εφαρμογής πρωτοπόρων STEM και ΤΠΕ εργαλείων, ανοιχτού υλικού και λογισμικού, Physical Computing και εφαρμογής των εργαλείων και πρακτικών για δραστηριότητες υπολογιστικής σκέψης, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του διαγωνιστικού μέρους της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής (κατά προτίμηση θετικών επιστημών)
 • Εκπαιδευτές Δημοσίων ή Ιδιωτικών Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΔ, ΕΠΑΛ, ΚΔΒΜ, ΚΔΑΠ κτλ. (κατά προτίμηση θετικών επιστημών)
 • Νηπιαγωγούς, Δασκάλους (γενικής και ειδικής αγωγής) ειδικά για τις βαθμίδες Α/προσχολική και Β/Δημοτικού
 • Απόφοιτους Μεταλυκειακής εκπαίδευσης με συναφή αντικείμενο σπουδών στις ΤΠΕ και στην Πληροφορική

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατά την οποία με ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες τρόπο, διατίθεται σε όλους τους εκπαιδευόμενους το υλικό του προγράμματος αναρτημένο στην πλατφόρμα e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Εκπαιδευτή ERSA και Προπονητής ERSA του διαγωνισμού Εκπαιδευτική Ρομποτική με τίτλο “I.R.O. Hellas International Robot Olympiad”» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

03/09/2020 έως 10/10/2020

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

15 Οκτωβρίου 2020

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ξεκινάει από 200 ευρώ και διαμορφώνεται ανάλογα με τα επιπλέον επίπεδα που θα επιλεγούν. Στα συνολικά δίδακτρα υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης. Αναλυτικά τις εκπτωτικές κατηγορίες μπορείτε να τις δείτε παρακάτω:
 

Επιστημονικά Υπεύθυνη

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Γεώργιος Σταμούλης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνεργαζόμενοι ερευνητές (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.

 • Καθηγητής Διονύσης Βαβουγυιός
 • Καθηγητής Σαράντος Ψυχάρης
 • Καθηγητής Θεόδωρος Καρακασίδης
 • Επ. Καθηγητής Κακαρούντας Αθανάσιος
 • Δρ. Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος (ΠΔ407)
 • Δρ. Απόστολος Ξενάκης (ΠΔ407)