Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών

Πρόγραμμα Διάρκειας: 100 ωρών

background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 

Το πρόγραμμα «Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών» έχει διάρκεια 100 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης εκμάθησης Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής, φοιτητές/σπουδαστές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής, αποφοίτους Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (μόνιμους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών» αποσκοπεί στη παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα έρευνας, συγγραφής και ολοκλήρωσης εργασιών ακαδημαϊκού επιπέδου, με την περιληπτική απόδοση κειμένων, την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την αποφυγή λογοκλοπής καθώς και τη σύνταξη επιστημονικών κειμένων και βιβλιογραφικών παραπομπών.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:
 

• Εξ’ απ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας βασιζόμενα στη πολυετή πείρα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία της κ. Γεωργίας Ανδρέου και του κ. Ιωάννη Γαλαντόμου.
 

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 100 ώρες και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει

 

 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

 

 
 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών, ανέρχεται στα 90€.
 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Εγγραφές

Οκτώβριος 2016

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Νοέμβριος 2016

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει η κ. Γεωργία Ανδρέου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι ο Επίκουρος καθηγητής Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. Ιωάννης Γαλαντόμος με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.
 

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη συμβούλων επιμόρφωσης και των υπηρεσιών υποστήριξης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Υπευθύνου του εκπαιδευτικού προγράμματος .