Μοριοδοτούμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση».
Είναι δεδομένο ότι τα χαρακτηριστικά της εποχής που ζούμε, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες και τις τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις έχουν καταστήσει το ρόλο του εκπαιδευτικού εξαιρετικά απαιτητικό και σίγουρα πολυσύνθετο.
Νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε σχολεία όλου του κόσμου, εμφανίζονται ως επιτυχημένα παραδείγματα που σε πολλές περιπτώσεις τροφοδοτούν την παιδαγωγική σκέψη και οδηγούν στην υιοθέτηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών στην καθημερινή παιδαγωγική πράξη.


comments

ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:
• πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής
• φοιτητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής
• εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι)

Οι ειδικοί μαθησιακοί στόχοι του Προγράμματος αφορούν τις παρακάτω γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών, ότι δηλαδή:
• Να γνωρίσουν, και να είναι ικανοί να εφαρμόσουν στην τάξη τους μία σειρά από σύγχρονες καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις
• Να αντιληφθούν την αλλαγή που έχει συντελεστεί στην εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης στις μέρες μας.
• Να εφαρμόσουν στην τάξη τους εκπαιδευτικές πρακτικές αποτελεσματικής διδασκαλίας.
• Να εμπλουτίσουν τη καθημερινή παιδαγωγική πρακτική τους με εργαλεία που θα κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και πιο προσιτή στα παιδιά.
• Να υιοθετήσουν τρόπους ενεργητικής ακρόασης των παιδιών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.
• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες διαχείρισης του σχολικού περιβάλλοντος προς όφελος της παιδαγωγικής διαδικασίας.
• Να εξοικειωθούν, έννοιες όπως ο αναστοχασμός και η ανοιχτότητα στο πλαίσιο της παιδαγωγικής σκέψης
• Οι καθημερινές δυσκολίες και προκλήσεις στο σχολείο, να γίνουν αφορμή για άνθιση, ανάπτυξή και ανάδειξη του προσώπου των ίδιων των εκπαιδευτικών, και των παιδιών της τάξης τους.
• Να βελτιώνουν καθημερινά την αυτογνωσία τους, και να είναι ικανοί να απολαμβάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης, καθώς προσφέρεται με τη μορφή της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος, έχοντας ταυτόχρονα δυνατότητα πρόσβασης σε καθοδήγηση αναφορικά με την μελέτη και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και για κάθε σχετική ερώτηση, απορία ή πρόβλημα.

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση». online.

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται στα 600 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

15/07/2020 έως 30/09/2020

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2020

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Επιστημονική υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κα. Καφένια Μπότσογλου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος .

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι κα. Καφένια Μπότσογλου, Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Γιάννης Ρουσσάκης, Επίκουρός Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η κα. Σοφία Γκόρια, μέλος ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.