Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Επιμόρφωση Ειδικών Βοηθών
Συνοδών Παράλληλης Στήριξης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
 

Το πρόγραμμα «Επιμόρφωση Ειδικών Βοηθών – Συνοδών Παράλληλης Στήριξης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει διάρκεια 200 ώρες και έχει βασικούς στόχους την πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τη φύση των ιδιαιτεροτήτων και αδυναμιών που εμφανίζουν τα άτομα με διάφορες διαταραχές (προβλήματα όρασης, ακοής, κίνησης, ανάπτυξης και συμπεριφοράς), καθώς και την ικανότητα εφαρμογής στρατηγικών και πρακτικών σε πλαίσια παρέμβασης εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε, προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές, αδιόριστους & διορισμένους εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, σχολικούς νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, απόφοιτους ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, Λυκείου, κάθε άλλον ενδιαφερόμενο. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Επιμόρφωση Ειδικών Βοηθών – Συνοδών Παράλληλης Στήριξης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» θα επιτρέψει τους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν και να διακρίνουν τις μη λειτουργικές συμπεριφορές, να αναγνωρίζουν την αιτιολογία εμφάνισης των όποιων προβλημάτων ανάπτυξης του ατόμου, να αναπτύσσουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητες του ατόμου, να συνεργάζονται με τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεσματικά, να προλαμβάνουν ή/ και να διαχειρίζονται κρίσεις σε προβλήματα συμπεριφοράς, να εφαρμόζουν τεχνικές που στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση των ατόμων στην κοινωνία.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και δια βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:
 

Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο το υλικό του προγράμματος. 
 

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 200 ώρες και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις θεματικές ενότητες που καλύπτει
 

 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση Ειδικών Βοηθών – Συνοδών Παράλληλης Στήριξης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, ανέρχεται στα 500€.

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Εγγραφές

9 Ιανουαρίου – 31 Ιανουαρίου 2017

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Εώς 28 Φεβρουαρίου 2017

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Ιανουάριος 2017

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει ο κ. Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας – Νευρογλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του ιδίου τμήματος, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο επιστημονικός υπεύθυνος διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη διεξαγωγή και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σχεδιασμένων βάσει των σύγχρονων ερευνητικών επιστημονικών δεδομένων στο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Η επιστημονική ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και ειδικοί επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις.