Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Εκπαιδευτής Τοξοβολίας Αναψυχής

background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Εκπαιδευτής Τοξοβολίας Αναψυχής» διάρκειας 50 ωρών και 2 ECTS έχει στόχο τη δημιουργία στελεχών αναψυχής με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στη δραστηριότητα της τοξοβολίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαιδευτής Τοξοβολίας Αναψυχής», απευθύνεται σε φοιτητές, προπονητές, δασκάλους, εμπειρικούς, σπουδαστές συναφών ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ, καθηγητές Φυσικής Αγωγής, σε άτομα που ασχολούνται με υπαίθριες δραστηριότητες σε σχολεία, κατασκηνώσεις, πάρκα αναψυχής, εταιρίες υπαίθριων δραστηριοτήτων, ξενοδοχειακές μονάδες, εκδηλώσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς εκπαίδευσης, κέντρα παροχής προγραμμάτων άσκησης, αθλητισμού, ενεργητικών διακοπών και αθλητικού τουρισμού.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της διά ζώσης εκπαίδευσης. Όλα τα μαθήματα θεωρητικά και πρακτικά γίνονται διά ζώσης, με στόχο την άμεση επικοινωνία εκπαιδευτή και σπουδαστή και προσωπική φροντίδα για ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου στην Τοξοβολία.
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με την γεωγραφική προέλευση των υποψηφίων και τον αριθμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να υλοποιηθεί ταυτόχρονα ή μεμονωμένα σε διαφορετικές πόλεις ή περιοχές (πχ Τρίκαλα, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Αθήνα κλπ.) ή ακόμη και σε διαφορετικές περιόδους του έτους.
 

 

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαιδευτής Τοξοβολίας Αναψυχής» σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Κόστος Συμμετοχής:

 
Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 250€.

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

25/02/2019 – 25/03/2019

 

Έναρξη επιμόρφωσης

30/03/2019

 

Λήξη επιμόρφωσης

30/04/2019

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την εποπτεία του προγράμματος έχει ο Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος κ. Κουθούρης Χαρίλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ του Π.Θ, ο οποίος φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.