Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες:
Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία
Εντατικό Πρόγραμμα 9 μηνών

Παράταση εγγραφών μέχρι και 31/03/2020

ΕΙΚΟΝΑ1.png (002)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές ∆υσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία» είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 9 μηνών (550 ώρες διδασκαλίας). Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα δίνει έμφαση στη δημιουργία προσωπικής βιβλιοθήκης υλικού-έτοιμου προς χρήση στις δεξιότητες αποτελεσματικής χρήσης των σύγχρονων αποθετηρίων (ψηφιακών τραπεζών) που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά υλικά και μαθησιακά αντικείμενα, όπως είναι τα σχέδια διδασκαλίας και το διδακτικό υλικό. Ο βασικός σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ειδικών παιδαγωγών, τόσο των υπηρετούντων ως αναπληρωτές, όσο και των μονίμων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε όλες τις δομές της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, όπως των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και συγκεκριμένα στην αξιολόγηση και τις παρεμβάσεις με τη χρήση διδακτικού υλικού και στρατηγικών.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ΕΔΕ­ ΑΥ
• Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ
• Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης
• Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης
• Ψυχολόγους
• Λογοθεραπευτές
• Εργοθεραπευτές
• Κοινωνικούς Λειτουργούς
• Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
• Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

Webinars που ακολουθούν τις αρχές και της Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων Είναι μια εξαιρετικά φιλική διαδικασία προς τους επιμορφούμενους, με συνεχή τεχνική υποστήριξη.

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με πλούσιο ακαδημαϊκό και εμπειρικό υλικό, η μελέτη του οποίου γίνεται με ευέ­ λικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες των επιμορφούμενων.

Βιντεομαθήματα που παράγονται από την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και είναι διαθέσιμα συνεχώς προς τους επιμορφούμενους.

Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των επιμορφούμενων: Οι επιμορφούμενοι θα κληθούν να εκπονήσουν 2 σύντομες ερ­ γασίες που είναι προσανατολισμένες σε προτάσεις χρήσης του διδακτικού υλικού που περιλαμβάνει το πρόγραμμα.

Προαιρετική επέκταση των εργασιών (μετά από επιλογή από την επιστημονική υπεύθυνη): Προσφέρεται εποπτεία για την εκπόνηση μικρών ερευνητικών εργασιών που θα καλύπτουν τα προαπαιτούμενα προς δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή επιστημονικά συνέδρια

 

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές ∆υσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσματική διδασκαλία» είτε online είτε σε έντυπη μορφή.

 

 

Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την Word αίτηση, παρακαλούμε να την αποστείλετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε:
α) με e­mail: learning_tzivinikou@uth.gr
β) με φαξ 24210 06487
Τα δικαιολογητικά είναι: α) ταυτότητα, β) πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών γ) αποδεικτικό κατάθεσης προκαταβολής δ) δικαιολογητικά για ένταξη στις εκπτωτικές κατηγορίες

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

Το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται αθροιστικά από τα δίδακτρα των μαθημάτων 400€ και το κόστος της πρόσβασης σε μεγάλη ψηφιακή τράπεζα εκπαιδευτικού υλικού 300€. Έτσι, το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 700 €.
Δίδακτρα: Προκαταβολή 200 € (με την αίτηση) και 200€ τον Οκτώβριο του 2020.
Πρόσβασης στην ψηφιακή τράπεζα: Μάιος 150€ και Ιούλιος 150€. (Οι 2 αυτές καταβολές γίνονται απευθείας στον εκδοτικό οίκο, ενημέρωση θα γίνει στην διάρκεια του προγράμματος).

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Περίοδος Εγγραφών

15/01/2020 εως και 31/03/2020

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Μάρτιος 2020

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει η κα. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ καθώς και διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρό­γραμμα.