Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε σύγχρονες πιστοποιημένες αίθουσες εξοπλισμένες με όλα τα εποπτικά μέσα συνολικού εμβαδού 290,8 τ.μ., οι οποίες βρίσκονται στην ενότητα Β’ στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα. Όλες οι εγκαταστάσεις έχουν προσβασιμότητα σε ΑMEA.
 

Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν: 5 Αίθουσες διδασκαλίας, εμβαδού περ. 25 τ.μ η κάθε μία, δυναμικότητας 15 & 16 ατόμων (οι δυο συνενωμένες έχουν δυναμικότητα 31 ατόμων). Αίθουσα πληροφορικής, εμβαδού 36,40 τ.μ δυναμικότητας 23 ατόμων, εξοπλισμένη με σύγχρονους Η/Υ σε ασύρματο δίκτυο. Επίσης διαθέτει χώρο Βιβλιοθήκης- Αναγνωστηρίου και πρόσβασης στο Διαδίκτυο, εμβαδού 17,45 τ.μ., τουαλέτες ανδρών, γυναικών καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες, χώρο κυλικείου και τα γραφεία Γραμματείας.

Δείτε αναλυτικά τις εγκαταστάσεις:

525653dd-7694-4807-9e35-1510675bce4a

Κεντρική Διοίκηση

Γραφεία Σ.Δ.Β.Μ.

f5e9a5a2-284a-4b52-a384-f8917917caaa

Αίθουσες διδασκαλίας Α1 & Α2

Συνολικής δυναμικότητας 16 ατόμων

325f3496-1984-4801-87d8-d0954a1908e8

Αίθουσα διδασκαλίας Α3

Συνολικής δυναμικότητας 16 ατόμων

18

Αίθουσα διδασκαλίας Α4

Συνολικής δυναμικότητας 31 ατόμων

8369652b-5d5c-4ec3-ad66-c22f3dbb3ed9

Αίθουσα διδασκαλίας Π1

Συνολικής δυναμικότητας 23 ατόμων