Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης
(σε ηλεκτρονικό περιβάλλον)

background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό περιβάλλον)» έχει διάρκεια 12 εβδομάδων και στοχεύει στην επιμόρφωση από απόσταση στο διδακτικό πακέτο του μαθήματος της Έκθεσης στο Λύκειο (με μεθοδολογία και τεχνικές που θα αφορούσαν και άλλα διδακτικά αντικείμενα), στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με χρήση εξελιγμένων διδακτικών μοντέλων και νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, στην μεθοδολογία διαχείρισης χρόνου, αποριών, ομάδων μαθητών καθώς και στην ενίσχυση του βιογραφικού σημειώματος με τα εργαλεία και την οπτική της Διά Βίου Μάθησης. Η επιτυχής ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές φιλολόγους ή/και φοιτητές Φιλοσοφικής και προσφέρει επιμόρφωση, κατάρτιση και πιστοποίηση στη διδασκαλία της Έκθεσης στο Λύκειο. Δεν υπάρχουν άλλα ειδικά κριτήρια επιλογής, εκτός από το δεδηλωμένο ενδιαφέρον των παραπάνω που προφανώς διδάσκουν ή προτίθενται να διδάξουν το μάθημα στο Λύκειο.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της ασύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς περιλαμβάνει
 

Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.
 

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 12 εβδομάδες.
 

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό περιβάλλον)» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης «Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό περιβάλλον)», ανέρχεται στα 320€

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ με  την ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

 

1η Δόση με την Εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 160€

 

Alpha Bank:
Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020935

IBAN GR 6401403100310002002020935

 

Κωδικός Προγράμματος: 4165.0043

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο κωδικός του Προγράμματος καθώς και το Επίθετο του καταθέτη.

 

Αποδεικτικό Κατάθεσης:
 επισύναψη αποδεικτικού στην ηλεκτρονική αίτηση  

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

7 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2016

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Εώς 3 Φεβρουαρίου 2017

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Φεβρουάριος 2017

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ο κ. Γεώργιος Σταμούλης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 

Το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ με ειδίκευση και διδακτική εμπειρία σε θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Διγλωσσίας/Πολυγλωσσίας και διδακτικής της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.