Δημιουργία Ιστοσελίδων - Joomla 2020

Αίτηση Συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Υποχρεωτικά πεδία *

  • Γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής και μετά το πέρας των προγραμματισμένων τμημάτων, καθώς το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται με τη συγκέντρωση του κατάλληλου αριθμού μαθητών.

  • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το επώνυμο σας)
  • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το όνομα σας)
  • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το όνομα)
  • (Παρακαλούμε συμπληρώστε οδό, αριθμό, Τ.Κ., πόλη)
  • Απαραίτητο δικαιολογητικό Συμμετοχής
  • Απαραίτητο δικαιολογητικό Συμμετοχής
  • Απαραίτητο δικαιολογητικό Συμμετοχής