Φόρμα συμμετοχής για ενημέρωση του προγράμματος: «Cisco Certified Network Associate (CCNA) 200- 301» του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Έτος 2020 - 2021

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία. Η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής ΔΕΝ συνεπάγεται και αίτηση στο πρόγραμμα.

Για αίτηση στο πρόγραμμα και ενημέρωση για τις ενότητές του, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://learning.uth.gr/?p=6503

Η ενημέρωση για το πρόγραμμα θα γίνει εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας MS - TEAMS. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω email για τον τρόπο σύνδεσης.

  • Η αίτηση του ενδιαφερόμενου ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι τα στοιχεία που υπέβαλε είναι αληθή και ακριβή. Υπενθυμίζεται οτι βάσει του Κανονισμού στο επιμορφωτικό πρόγραμμο οι επιμορφούμενοι πρέπει να έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα όλων των διδασκόντων .