Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Αίτηση Συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Υποχρεωτικά πεδία *

 • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το επώνυμο σας)
 • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το όνομα σας)
 • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το όνομα)
 • (Παρακαλούμε συμπληρώστε οδό, αριθμό, Τ.Κ., πόλη)
  (Μπορείτε να σημειώσετε παραπάνω από μία επιλογή)
 • Απαραίτητο δικαιολογητικό Συμμετοχής
 • Απαραίτητο δικαιολογητικό Συμμετοχής
 • Απαραίτητο δικαιολογητικό Συμμετοχής
 • Απαραίτητο δικαιολογητικό Συμμετοχής
 • Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Ενημερωτικό Οδηγό ή τη Σελίδα του Προγράμματος για να δείτε αν ανήκετε στις Εκπτωτικές Κατηγορίες