Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla

07/07/2020

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla» έχει διάρκεια 30 ωρών/6 ημερών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφωμένους