Ειδική αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες: Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και το σχεδιασμό παρεμβάσεων

06/09/2019

Το πρόγραμμα «Ειδική αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες: εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων» είναι ετήσιο, έχει φόρτο εργασίας 900 ωρών που οδηγούν σε πιστοποιητικό εξειδίκευσης 60 ECTS μονάδων.

Το πρόγραμμα έχει δύο άξονες επιμόρφωσης και εξειδίκευσης:
Α. Αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων
Β. Σχεδιασμός αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών.