Δημιουργία 3d animation με τη χρήση του 3ds-Max

20/09/2018

Το πρόγραμμα «Δημιουργία 3d animation με τη χρήση του 3ds-Max» έχει διάρκεια 12 ωρών/4 ημερών και οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εξοικειωθούν με το χώρο και τις έννοιες του animation, να εκπαιδευτούν σχετικά με το πρόγραμμα 3ds-Max και να ενημερωθούν για τις ρεαλιστικές ηλεκτρονικές μακέτες και πώς επιτυγχάνονται