Η Φωτογραφία & η ψηφιακή επεξεργασία της

10/11/2016

Το πρόγραμμα «Η Φωτογραφία & η ψηφιακή επεξεργασία της» έχει διάρκεια 10 μηνών και παρέχει σύγχρονες γνώσεις που αφορούν όσους αγαπούν την τέχνη της φωτογραφίας, δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν το αντικείμενο που επιθυμούν να φωτογραφίσουν, να ελέγχουν και να χρησιμοποιούν άψογα τη φωτογραφική τους μηχανή, και να εφαρμόζουν τις τεχνικές που θα διδαχθούν στις δικές τους φωτογραφίες.