Πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης οδηγών δημιουργικών περιηγήσεων

28/07/2016

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο:«Πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης οδηγών δημιουργικών περιηγήσεων». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τους Εθελοντές του Δήμου Τρικκαίων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού ταχύρρυθμης εκπαίδευσης δημιουργικών περιηγήσεων από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας