Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε Μοριακές Τεχνικές

28/07/2016

Το «Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε Μοριακές Τεχνικές» έχει διάρκεια 15 ωρών παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε μοριακές τεχνικές με στόχο την προετοιμασία βιοεπιστημόνων για την τρέχουσα ή μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριότητα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.