Γαλακτομία-Τυροκομία

!!! Παράταση έως 07/02/2021

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γαλακτοκομία – Τυροκομία»
Ο κλάδος της Γαλακτοκομίας –Τυροκομίας στην Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά ένα παραδοσιακό τομέα δραστηριότητας, που σημειώνει σημαντική ανάπτυξη, αποτελώντας δυναμική συνιστώσα της οικονομίας. Με ισχυρό πλεονέκτημα την ύπαρξη πάνω από 20 ΠΟΠ προϊόντων, ο κλάδος έχει διαρκή ανάγκη για εργαζόμενους/στελέχη με ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες.
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις γάλακτος, προκειμένου να μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην παραγωγή προϊόντων γάλακτος, θα πρέπει να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε αντικείμενα του κλάδου τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές αρχές γαλακτοκομίας – τυροκομίας αλλά και πληροφόρηση για τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην παραγωγή και οργάνωση. Επιπλέον νέοι πτυχιούχοι συναφών ειδικοτήτων, έχουν ανάγκη μια πιο εξειδικευμένη επιμόρφωση στο αντικείμενο.
Με βάση τα παραπάνω αλλά και την υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία της ομάδας εκπαιδευτών, σχεδιάστηκε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που ως βασικό στόχο έχει να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις βασικές γνώσεις για την μεταποίηση και των ποιοτικό έλεγχο του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
Διάρκεια: 100 ώρες 4 μήνες, 6 ECTS

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
σε άτομα που είτε εργάζονται ήδη, είτε θέλουν να εργασθούν ή να δημιουργήσουν επιχειρήσεις γάλακτος ή που είναι Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Απόφοιτοι ΙΕΚ και επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα γαλακτοκομίας – τυροκομίας

Επιμόρφωση

 

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει:

  • Πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης για τη θεωρία
  • Live streaming από τα εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής για τις εργαστηριακές ασκήσεις
  • Διαμοιρασμό οπτικοακουστικού υλικού και live streaming για την πρακτική άσκηση

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γαλακτοκομία – Τυροκομία» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

έως 31/01/2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Φεβρουάριος 2021

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ορίζεται στα 400€ και καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις. Έπειτα από την συμπλήρωση του τμήματος θα λάβετε ενημέρωση από την γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την καταβολή της 1ης δόσης διδάκτρων.
 
Το πρόγραμμα εφαρμόζει εκπτωτική πολιτική διδάκτρων (10%) που αντιστοιχεί σε τελικό κόστος στα 360 €. Η εκπτωτική πολιτική αφορά ανέργους, πολύτεκνους, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών και ομαδικές εγγραφές εργαζόμενων επιχειρήσεων.
 

Επιστημονική Ομάδα

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη Μαλισσιόβα , Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD , Επίκουρος Καθηγήτρια Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αθανάσιος Μανούρας, Καθηγητής Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας
 

Εκπαιδευτές

Μαλισσιόβα Ελένη – Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD – Επίκουρος Καθηγήτρια Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Μανούρας Αθανάσιος – Χημικός, PhD- Καθηγητής Χημείας Τροφίμων, Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Τσοκανά Κων/να -Κτηνίατρος, MSc, PhD – Εξωτερικός Συνεργάτης
Αλεξανδράκη Μαρία – Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc, – ΕΤΕΠ Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
Παπαδήμας Φώτης – Επιστήμονας Τροφίμων – Επίκουρος Καθηγητής Επιστήμης Γάλακτος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου– Εξωτερικός Συνεργάτης
Γώγου Ελένη – Χημικός Μηχανικός, PhD, Ερευνήτρια ΕΜΠ – Εξωτερικός Συνεργάτης
Τσιαμπαλής Παναγιώτης – Κτηνίατρος, Προϊστάμενος Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσια Υγείας, Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Περιφέρεια Θεσσαλίας– Εξωτερικός Συνεργάτης
Θεοδωρίδου Έφη – Γεωπόνος, Προϊσταμένη ΕΛΟΓΑΚ Θεσσαλίας– Εξωτερικός Συνεργάτης
Παπαδήμα Σοφία-Γεωπόνος, Προϊσταμένη ΕΦΕΤ Θεσσαλίας– Εξωτερικός Συνεργάτης
Καραγκούνη Γλυκερία- Μηχανολόγος Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γεωργόπουλος Θεοφάνης- Γεωπόνος, Λέκτορας Εφαρμογών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μπουτσιώλης Βασίλης-Τυροκόμος – Υπ. Παραγωγής Τυροκομείου– Εξωτερικός Συνεργάτης
Ζαρογιάννης Βασίλης-Τυροκόμος – Υπ. Παραγωγής Τυροκομείου– Εξωτερικός Συνεργάτης
Παναγιώτου Κωνσταντίνος- Γεωπόνος, Υπ. Ποιοτικού Ελέγχου Τυροκομείου – Εξωτερικός Συνεργάτης