Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» έχει διάρκεια 160 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν σε βάθος το πλαίσιο και τις τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και σε εκείνους που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ προκειμένου να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε, εκπαιδευτές προγραμμάτων ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Διά βίου Μάθησης (π.χ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΕΚ, ΙΕΚ, εκπαιδευτικά σεμιναρίων για ενηλίκους, Σχολές Γονέων, εκπαίδευση ευάλωτων ομάδων ενηλίκων εκπαιδευομένων κ.λπ.), Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» αποσκοπεί στην εξοικείωση με τη θεωρία και πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων. Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν γνωρίσει το βασικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, θα είναι ικανοί να διδάξουν σε ενηλίκους, αλλά και θα διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στις επίσημες εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων.

Επιμόρφωση

 

160 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Πρακτική

 

Το χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι οι επάλληλες φάσεις πρακτικής άσκησης. Εκτός από τις θεωρητικές προσεγγίσεις το πρόγραμμα εστιάζει στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων μέσα από τον
σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση μικροδιδασκαλιών. Οι μικροδιδασκαλίες αποτελούν διεθνώς τον πλέον σύγχρονο τρόπο πρακτικής εκπαίδευσης τόσο στην εκπαίδευση ενηλίκων όσο και γενικότερα καθώς προσομοιάζουν τις τυπικές διδασκαλίες και βοηθούν τους εκπαιδευομένους να προσεγγίσουν πολλές και διαφορετικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Εγγραφές

 
Για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» συμπληρώστε online την αίτηση σας στο παρακάτω σύνδεσμο.
 

 
 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, ανέρχεται στα 280€.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

 

Alpha Bank:

Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020935

IBAN: GR6401403100310002002020935

 

Κωδικός έργου: 4165.0062

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αιτιολογία του καταθετηρίου θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο κωδικός του έργου 4165.0062 καθώς και το Επίθετο του καταρτιζόμενου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα με την κατάθεση του χρηματικού στο learning@uth.gr αποστέλλοντας τα στοιχεία τιμολόγησης.

 

Αποδεικτικό Κατάθεσης:
 Με την αίτησή σας θα πρέπει να επισυνάψετε το αποδεικτικό κατάθεσης

 

 
 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

από 30/09/2020

 
 

Έναρξη επιμόρφωσης

01/10/2020

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει ο κ. Κώστας Μάγος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.