Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla

24/07/2019
joomla_thumb

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla» έχει διάρκεια 12 ωρών/4 ημερών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφωμένους