Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: κατάρτιση διδασκόντων στο ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR – L)

samp_thumb