Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Personal Training

09/10/2018
personal-training-1_thumb

Το πρόγραμμα «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Personal Training» έχει διάρκεια 2 μήνες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Εκπαίδευσης για Personal Training από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας