Διοίκηση Μονάδων Υγείας

27/02/2018
management_thumb

Το πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» έχει διάρκεια 60 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους.