Διοίκηση Μονάδων Υγείας

management

Το πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» έχει διάρκεια 60 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους.