ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΜΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ / Διαχείριση της εμπειρίας και βιωματική προσέγγιση της δημιουργικής διαδικασίας

09/02/2017
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΑΠΟ-ΜΗ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ_thumb