ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΜΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ / Διαχείριση της εμπειρίας και βιωματική προσέγγιση της δημιουργικής διαδικασίας

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΑΠΟ-ΜΗ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ_thumb