«Ημερίδες Διδακτικής της Έκθεσης / Νεοελληνικής Γλώσσας για φιλολόγους – Ηράκλειο»

pencil-education-pencil-sharpener-art-159731

Η Ημερίδα «Ημερίδες Διδακτικής της Έκθεσης / Νεοελληνικής Γλώσσας για φιλολόγους», που θα πραγματοποιηθεί στην Πόλη του Ηρακλείου, έχει σαν στόχο την επιμόρφωση με διαλέξεις δια ζώσης στο διδακτικό πακέτο του μαθήματος της Έκθεσης στο Λύκειο, την μεθοδολογία διαχείρισης χρόνου, αποριών, ομάδων μαθητών καθώς και την ενίσχυση του βιογραφικού σημειώματος με τα συγκεκριμένα διδακτικά εφόδια.