Επιμόρφωση Ειδικών Βοηθών – Συνοδών Παράλληλης Στήριξης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

23/12/2016
Handicapped children playing with other kids in nature

Το πρόγραμμα «Επιμόρφωση Ειδικών Βοηθών – Συνοδών Παράλληλης Στήριξης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει διάρκεια 200 ώρες και έχει βασικούς στόχους την πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τη φύση των ιδιαιτεροτήτων και αδυναμιών που εμφανίζουν τα άτομα με διάφορες διαταραχές (προβλήματα όρασης, ακοής, κίνησης, ανάπτυξης και συμπεριφοράς), καθώς και την ικανότητα εφαρμογής στρατηγικών και πρακτικών σε πλαίσια παρέμβασης εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας