Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό περιβάλλον)

07/11/2016
office-desk-working

Το πρόγραμμα «Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό περιβάλλον)» έχει διάρκεια 12 εβδομάδων και στοχεύει στην επιμόρφωση από απόσταση στο διδακτικό πακέτο του μαθήματος της Έκθεσης στο Λύκειο (με μεθοδολογία και τεχνικές που θα αφορούσαν και άλλα διδακτικά αντικείμενα), στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με χρήση εξελιγμένων διδακτικών μοντέλων και νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, στην μεθοδολογία διαχείρισης χρόνου, αποριών, ομάδων μαθητών καθώς και στην ενίσχυση του βιογραφικού σημειώματος με τα εργαλεία και την οπτική της Διά Βίου Μάθησης.