Πώς να πετύχετε στο χώρο εργασίας

27/10/2016
job-interview-success

Το πρόγραμμα «Πώς να πετύχετε στο χώρο εργασίας» έχει διάρκεια 12 ωρών/2 ημερών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφωμένους.