Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών

07/10/2016
methodology

Το πρόγραμμα «Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών»  έχει διάρκεια 100 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης εκμάθησης Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας