Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών

methodology

Το πρόγραμμα «Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών»  έχει διάρκεια 100 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης εκμάθησης Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας