Πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης οδηγών δημιουργικών περιηγήσεων

12

Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης (Σ.Δ.Β.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο:«Πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης οδηγών δημιουργικών περιηγήσεων». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Σ.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τους Εθελοντές του Δήμου Τρικκαίων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού ταχύρρυθμης εκπαίδευσης δημιουργικών περιηγήσεων από τη Σ.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας